Uppgiftsflödet

Uppgifter är enkla arbeten av ringa omfattning med låg osäkerhet och litet samordningsbehov. Behovsbilden är tydlig och det finns inget behov av omprövning under uppgiftens gång. 

Arbetssättet inspireras av projektformen men är mer informellt jämfört med uppdrag eller projekt. Många uppgifter utförs av en enskild person.

Dela denna sida