Uppgiftsflödet

Uppgifter är enkla arbeten av ringa omfattning med låg osäkerhet och litet samordningsbehov.

Arbetssättet inspireras av projektformen men är mer informellt jämfört med uppdrag eller projekt. Många uppgifter utförs av en enskild person. Grindbeslut används inte.

Dela denna sida