Uppgiftsledare

Den som ansvarar för att uppgiftens resultat levereras. ​

  • Går igenom syfte, förutsättningar och bakgrund.
  • Förtydligar mål, tids- och resursram och kommer överens med uppgiftsbeställaren om dessa.
  • Planerar arbetet.
  • Utför arbetet. 
  • Vidtar nödvändiga korrigeringar.
  • Levererar resultatet till uppgiftsbeställaren och lämnar över ansvaret till denne.
  • Dokumenterar eventuella avvikelser och större lärdomar.

uppgiftsmodell-rollersamverkan-uppgiftsansvarig

Dela denna sida