Uppgiftsbeställare

Den som beslutar att en uppgift ska genomföras.

  • Beskriver syfte, förutsättningar och bakgrund för uppgiftsansvarig.
  • Gör bedömning av att arbetets resultat är värt insatsen.
  • Kommer överens med uppgiftsansvarig om mål, tids- och resursramar.
  • Tillhandahåller resurser.
  • Förtydligar hur resultat ska levereras.
  • Tar emot leverans.
  • Tar över ansvaret för resultatet.

uppgiftsmodell-rollersamverkan-uppgiftsbestallare

Dela denna sida