Dokumentmall för uppgifter

Uppgiftsbeskrivning:

Beskriver uppgiftens bakgrund och arena med mål, ramar. Ger mandat till uppgiftsansvarig och säkerställer att uppgiftsansvarig och uppgiftsbeställaren är överens. Innehåller också stöd för avslut såsom notering av avvikelser och viktiga lärdomar.

Ladda hem dokumentmallen (Word)

hero-kontakt

Dela denna sida