Dokumentmall för uppgifter

Uppgiftsbeskrivning:

Beskriver uppgiftens bakgrund och spelplan med mål, ramar etc. Ger mandat till uppgiftsledaren och säkerställer att uppgiftsledaren och uppgiftsbeställaren är överens. Innehåller också stöd för avslut såsom notering av avvikelser och viktiga lärdomar.

Ladda hem dokumentmallen (Word)

hero-kontakt

Dela denna sida