Startfas

I denna fas görs förberedelser för att få ett effektivt genomförande och avslut.

Ett väl utfört arbete i startfasen kan vara helt avgörande för uppdragets möjlighet att lyckas.

  • Gå igenom bakgrund och hittills utfört arbete.
  • Klargör uppdragets ambitionsnivå genom att beskriva effektmål, ta vid behov hjälp av intressentanalys.
  • Beskriv uppdragets arena (uppdragsmål, tids- och resursram och övriga förutsättningar).
  • Visualisera uppdraget, gärna med hjälp av olika strukturbilder.
  • Organisera uppdraget och beskriv hur samverkan ska fungera, såväl inom uppdraget som med projektmiljön.
  • Planera och budgetera uppdraget.
  • Förankra uppdraget internt och externt samt säkra resurser.
  • Beskriv uppdragets möjligheter och risker, med förslag till åtgärder.
  • Beskriv hur uppföljning av arbetet ska ske och resultatet levereras.

uppdragsmodell-uppdragsflode-start

Dela denna sida