Nyttjande

Uppdragets resultat tas i bruk. Detta är en spännande period där uppdragets resultat omsätts i praktisk nytta. Beställare och mottagare samverkar för att säkra ett gott nyttjande.​

Kunder/användare nyttjar projektets resultat.

Mottagare:​

  • Genomför återstående implementerings- och förändringsarbete. 
  • Arbetar med åtgärder för att realisera effektmålen.
  • Tar emot och behandlar synpunkter och ändringsförslag.
  • Genomför korrigeringar.

Den utsedda personen genomför effektmålsutvärdering.

uppdragsmodell-uppdragsflode-nyttjande2

Dela denna sida