Idé och utredning

Idé- och utredningsarbetet syftar till att skapa och konkretisera idéer. Man arbetar man med alla fyra områden – behov, resultat, omfattning, plan men tyngdpunkten är på behov och resultat.​

  • Utveckla, beskriv och sammanställ idéer. 
  • Identifiera intressenter och sammanställ deras behov.
  • Undersök olika alternativ för uppdragets inriktning t ex göra inget, görs minimum, göra något eller göra allt samt deras möjliga resultat. 
  • Gör en grov uppskattning av kompetens- och resursbehov samt tidsåtgång för genomförandet.
  • Värdera idéer (nytta i förhållande till resursbehov och risker).
  • Ge återkoppling till de som kommit med idéerna. 
  • Välj vilka idéer som skall bearbetas vidare.

uppdragsmodell-uppdragsflode-ide

Dela denna sida