Idé och utredning

Idé- och utredningsarbetet syftar till att skapa och konkretisera idéer samt en första beskrivning av resultat och önskade effekter.

  • Utveckla, beskriv och sammanställ idéer.
  • Gör en grov uppskattning av kompetens- och resursbehov samt tidsåtgång för genomförandet.
  • Värdera idéer (nytta i förhållande till resursbehov och risker).
  • Välj vilka idéer som skall bearbetas vidare.
  • Ge återkoppling till de som kommit med idéerna.

uppdragsmodell-uppdragsflode-ide

Dela denna sida