Förberedelsefas

I denna fas förtydligas behov och resultat mer i detalj, fokus övergår succesivt till att mer handla om hur genomförandet ska gå till och vem som ska göra vad och när. Förberedelserna görs oftast mer detaljerade för den närmaste tiden och mer översiktliga för senare delar.​

 • Gå igenom bakgrund och hittills utfört arbete.
 • Sök aktivt erfarenheter och lärdomar från tidigare liknande initiativ.
 • Välj strategier, tex utvecklingsfilosofi och metoder för genomförande.
 • Gör en intressentanalys. 
 • Klargör uppdragets ambitionsnivå genom att förtydliga effektmål och sätt dessa i relation till resursbehov och risker. 
 • Beskriv övriga delar av uppdragets spelplan (uppdragsmål, avgränsningar, ramar och förutsättningar). 
 • Visualisera uppdraget på sätt som passar uppdragsorganisationen och intressenterna.
 • Organisera och bemanna uppdraget och beskriv hur samverkan och kommunikation ska fungera.
 • Planera och budgetera uppdraget på en lämplig detaljnivå. 
 • Förankra uppdraget internt och externt samt säkra resurser och finansiering. 
 • Beskriv uppdragets möjligheter och risker, med förslag till åtgärder. 
 • Ompröva om idén skall förverkligas i form av projekt, uppdrag, uppgift eller på annat sätt.
 • Beskriv hur uppföljning av arbetet ska ske.

uppdragsmodell-uppdragsflode-start

Dela denna sida