Uppdragsmedarbetare

Ingår i en uppdragsgrupp och delar ansvaret med övriga medarbetare för uppdragets resultat. De som aktivt bidrar i uppdragsarbetet.​

Uppdragsmedarbetare:

  • Ansvarar för att den egna arbetsinsatsen schemaläggs och utförs. 
  • Samverkar med övriga medarbetare så att uppdragets mål infrias. 
  • Sätter sig in i uppdragets bakgrund och preliminära spelplan (mål och ramar).
  • Vidareutvecklar i samverkan med uppdragsledaren uppdragets spelplan.
  • Deltar aktivt i uppdragets planering och riskstyrning.
  • Bidrar till ett bra arbetsklimat. 
  • Delar aktivt med sig av kunskap och bidrar löpande till förbättringar. Meddelar avvikelser och förändringar.
  • Rapporterar läge och resultat till uppdragsledaren. 
  • Bidrar med förankring och verkar som ambassadörer för uppdraget.

Uppdragsmedarbetarnas motivation och möjlighet att kraftsamla på uppgiften är ofta avgörande för uppdragets framgång.

uppdragsmodell-rollersamverkan-uppdragsgrupp

Dela denna sida