Uppdragsmedarbetare

Ingår i en uppdragsgrupp. De som aktivt bidrar i uppdragsarbetet.

  • Sätter sig in i uppdragets bakgrund och preliminära arena.
  • Vidareutvecklar i samverkan med uppdragsledaren uppdragets arena.
  • Deltar aktivt i uppdragets planering och riskstyrning.
  • Ansvarar för att den egna arbetsinsatsen schemaläggs och utförs.
  • Samverkar med övriga medarbetare så att uppdragets mål infrias.
  • Bidrar till ett bra arbetsklimat.
  • Ger förslag till förbättringar och meddelar upptäckta avvikelser och förändringar.
  • Rapporterar läge och resultat till uppdragsledaren.

Uppdragsmedarbetarnas motivation och möjlighet att kraftsamla på arbetet är ofta avgörande för uppdragets framgång.

uppdragsmodell-rollersamverkan-uppdragsgrupp

Dela denna sida