Uppdragsledare (UL)

Den som leder arbetet och ansvarar för att uppdragsmålen infrias.

 • Sätter sig in i uppdragets bakgrund och preliminära arena samt informerar samtliga medarbetare om dessa.
 • Genomför intressentanalys och vidareutvecklar i samverkan med medarbetarna uppdragets arena.
 • Fastställer i samverkan med uppdragsbeställaren uppdragets arena.
 • Visualiserar uppdragets innehåll och resultat.
 • Organiserar uppdraget och överenskommer med resursansvariga om förfogande av personella och övriga resurser.
 • Planerar uppdraget.
 • Hanterar osäkerhet i uppdraget, bl.a. genom aktiv riskstyrning.
 • Motiverar medarbetarna och håller uppe tempot genom aktiv daglig ledning.
 • Håller uppdragsbeställaren informerad om nuläget och eventuella avvikelser.
 • Samverkar löpande med kund/användare och mottagare.
 • Sammanställer uppdragsstatus och underlag inför grindbeslut.
 • Ansvarar inför uppdragsbeställaren för att uppdragsmålen infrias.
 • Levererar uppdragets resultat till kund.
 • Överlämnar ansvaret till mottagare.
 • Genomför erfarenhetsseminarium för att lära av arbetet och informerar om erfarenheterna.

En av uppdragsledarens mest centrala ansvar är att skapa förutsättningar och undanröja hinder, så att alla kan arbeta, samverka och kommunicera på ett enkelt sätt.

uppdragsmodell-rollersamverkan-uppdragsgrupp

Dela denna sida