Uppdragsgrupp

Uppdragets ”kärna”. Personer som aktivt arbetar i uppdraget. ​

Uppdragsgruppen består av de aktiva medarbetarna  och uppdragsledaren (UL). Gruppen ska vara anpassad efter varje enskilt uppdrag, det vill säga bemannad för att lösa den aktuella uppgiften. 

Medlemmarna i gruppen har ett gemensamt ansvar för uppdragets totala resultat och måste därför både kunna åstadkomma individuella resultat och samverka med varandra.

uppdragsmodell-rollersamverkan-uppdragsgrupp

Dela denna sida