Uppdragsgrupp

Uppdragets ”kärna”. Personer som aktivt arbetar i uppdraget.

Uppdragsgruppen består av de aktiva medarbetarna och uppdragsledaren (UL). Gruppen ska vara anpassad efter varje enskilt uppdrag, det vill säga bemannad för att genomföra det aktuella arbetet.

Medlemmarna i gruppen har ett gemensamt ansvar för uppdragets totala resultat och måste därför både kunna åstadkomma individuella resultat och samverka med varandra.

uppdragsmodell-rollersamverkan-uppdragsgrupp

Dela denna sida