Uppdragbeställare

Den som har det strategiska ansvaret för det enskilda uppdragets affärsmässighet/effekter. ​

Säkerställer nyttan.

 • Förtydligar effektmålen och värderar dessa i förhållande till organisationens strategier och mål samt uppdragets insats och risker inför varje grindbeslut.
 • Tar beslut om grindpassage eller eventuell nedläggning.

Kommer överens med uppdragsledaren om uppdragets spelplan (mål och ramar) och mandat.

Säkrar resurser för uppdraget på en övergripande nivå.

Förankrar, skyddar och undanröjer hinder.

 • Förankrar uppdraget hos intressenter, i ledningen och med resursansvariga.
 • Hanterar intressekonflikter och säkrar att beslut fattas.

Samverkar, följer upp och stödjer.

 • Avgör hur samverkan med uppdragsledaren ska fungera i praktiken.
 • Följer upp uppdragets resultat, tider och kostnader. Ger feedback.
 • Beslutar när uppdraget riskerar att hamna utanför den överenskomna spelplanen.
 • Stödjer uppdragsledaren.

Säkrar resultat, lärande och effekter.

 • Godkänner uppdragsavslutet, bevakar att leverans till kund/användare sker och att överlämning till mottagare genomförs. 
 • Säkrar ett gott nyttjande genom samverkan med mottagare så att nödvändigt förändringsarbete m.m. genomförs
 • Att effektmålen uppnås och att etablerade kontakter tas om hand.
 • Beslutar när och hur effektmålsutvärdering ska ske.
 • Bevakar att erfarenheter från uppdraget blir dokumenterade och förmedlade.

 

uppdragsmodell-rollersamverkan-uppdragsbestallare

Dela denna sida