Uppdragbeställare

Den som ansvarar för det enskilda uppdragets affärsmässighet/effekter.

Säkerställer nyttan

 • Förtydligar effektmålen och värderar dessa i förhållande till insats och risker inför varje grindbeslut.
 • Tar beslut om grindpassage eller eventuell nedläggning.

Kommer överens med uppdragsledaren om uppdragets arena och mandat

Säkrar resurser för uppdraget

Förankrar, skyddar och undanröjer hinder

 • Förankrar uppdraget hos intressenter, i ledningen och med resursansvariga.
 • Hanterar intressekonflikter och säkrar att beslut fattas.

Samverkar, följer upp och stödjer

 • Avgör hur samverkan med uppdragsledaren ska fungera i praktiken.
 • Följer upp uppdragets resultat, tider och kostnader. Ger feedback.
 • Beslutar när uppdraget riskerar att hamna utanför den överenskomna arenan.
 • Stödjer uppdragsledaren.

Säkrar resultat, lärande och effekter

 • Godkänner avslutet, bevakar att leverans till kund/användare sker och att överlämning till mottagare genomförs.
 • Säkrar ett gott nyttjande, att effektmålen uppnås och att etablerade kontakter tas om hand.
 • Beslutar när och hur effektmålsutvärdering ska ske.
 • Bevakar att erfarenheter från uppdraget blir dokumenterade och förmedlade.

uppdragsmodell-rollersamverkan-uppdragsbestallare

Dela denna sida