Referensnätverk

Personer som stödjer uppdragsarbetet eller är berörda av dess resultat.

Referensnätverk, som ibland kallas referensgrupp, är normalt ingen formell grupp utan en samlingsbenämning för de individer som på olika sätt stödjer uppdraget.

  • Ger synpunkter ur ett användar- eller intressentperspektiv.
  • Stödjer uppdragsarbetet som specialister.
  • Utför kortare arbetsinsatser i uppdraget.
  • Tar löpande del av, vidarebefordrar och förankrar information om uppdraget.

Personer kan under sina mest aktiva perioder ingå i uppdragsgruppen, för att under övrig tid höra till referensnätverket. Vid behov kan delar av referensnätverket organiseras som en eller flera grupper.

uppdragsmodell-rollersamverkan-referensnatverk

Dela denna sida