Referensnätverk

Kan utgöras av personer som stödjer uppdragsarbetet eller är berörda av dess resultat ​

Referensnätverk, som ibland kallas referensgrupp, är normalt ingen formell grupp utan en samlingsbenämning för de individer som på olika sätt stödjer uppdraget. 

  • Ger synpunkter ur ett användar- eller intressentperspektiv.
  • Stödjer uppdragsarbetet som specialister.
  • Utför kortare arbetsinsatser i uppdraget.
  • Tar löpande del av, vidarebefordrar och förankrar information om uppdraget.

Vid behov kan referensnätverket innehålla olika grupperingar tex. en användargrupp och ett specialistnätverk.

Personer kan under sina mest aktiva perioder ingå i uppdragsgruppen, för att under övrig tid höra till referensnätverket.

 

uppdragsmodell-rollersamverkan-referensnatverk

Dela denna sida