Mottagare

Den eller de personer som förvaltar uppdragets resultat.

  • Ansvarar för fortsatt verksamhet, t ex drift, förvaltning och kompetensutveckling.
  • Sätter sig tidigt in i uppdraget, dess resultat och effektmål.
  • Beskriver och kommunicerar fortlöpande sina förväntningar.
  • Bidrar med synpunkter under uppdragets gång.
  • Informerar berörda om nya kontaktvägar och kontaktpersoner.
  • Tar emot och ansvarar för restpunktlista.
  • Tar emot synpunkter på uppdragets resultat och implementerar förbättringar.

Mottagare har ett viktigt ansvar att säkerställa att resultatet förvaltas på ett bra sätt. Att mottagare är utsedda att ta över ansvaret efter överlämning är viktigt för att uppdragen ska kunna avslutas i tid och dess deltagare skall kunna ägna sig åt nya åtaganden.

Mottagare är också naturliga diskussionspartners till uppdragsledaren, t ex kring kriterier för avslut.

uppdragsmodell-rollersamverkan-kund

Dela denna sida