Mottagare

Den eller de personer som förvaltar uppdragets resultat​

Mottagare:

  • Ansvarar för fortsatt verksamhet, till exempel drift, förvaltning och kompetensutveckling.
  • Sätter sig tidigt in i uppdraget, dess resultat och effektmål.
  • Beskriver och kommunicerar fortlöpande sina förväntningar.
  • Bidrar med synpunkter under uppdragets gång.
  • Informerar berörda om nya kontaktvägar och kontaktpersoner.
  • Tar emot och ansvarar för restpunktlista.
  • Tar emot, kontrollerar och förvaltar leveranser.
  • Tar emot synpunkter på uppdragets resultat och genomför förbättringar.
  • Samverkar med uppdragsbeställaren över tid kring nödvändigt förändringsarbete och för uppföljning av nytta/effekter.

Mottagare har en viktig uppgift i att säkerställa att resultatet förvaltas på ett bra sätt. Att mottagare är utsedda att ta över ansvaret efter överlämning är viktigt för att uppdraget skall kunna avslutas i tid och dess deltagare skall kunna ägna sig åt nya uppgifter.

Mottagare är också naturliga diskussionspartners till uppdragsledaren, till exempel kring kriterier för uppdragets slut.

 

uppdragsmodell-rollersamverkan-kund

Dela denna sida