Kund/användare

Den eller de personer som använder uppdragets leverans.

Kund/användare

  • Beskriver och kommunicerar fortlöpande sina krav och önskemål samt deras bakgrund.
  • Beskriver och kommunicerar övriga förväntningar, t.ex. hur informationsutbyte ska ske.
  • Följer uppdraget under uppdragets gång och ger återkoppling.
  • Säkerställer via genomgångar och prov att krav och önskemål infriats.

Enbart kund

  • Meddelar önskemål om leveranssätt och tar emot leveransen.
  • Gör en bedömning av möjligheten att infria egna effektmål.

uppdragsmodell-rollersamverkan-kund

Dela denna sida