Roller och samverkan

För en uppgift har vi enbart två tydliga roller: uppgiftsansvarig och uppgiftsbeställare.

Uppgiftsansvarig är den som utses att genomföra arbetet.

Uppgiftsbeställare är vanligtvis närmast berörd linjechef.

På samma sätt som i projekt är dessa roller tillfälliga och varar under arbetets livslängd. Uppgiftsbeställarens har också ett ansvar för att säkra resultatets nyttjande/effekter.

Uppgiftsansvarig tar fram en uppgiftsbeskrivning, denna godkänns av uppgiftsbeställaren.

Godkänd uppgiftsbeskrivning utgör beslut för att genomföra samt avsluta uppgiften.

Share this page