Tommy Olin, PhD

+46 70 358 91 84

Specialitet

Tommy Olin är certifierad PRINCE2 Practitioner, SCRUM & Agile Master, SAFe Agilist och Filosofie Doktor i projektledning. Han följer med forskningsfronten inom projektledning och produktutveckling för att kunna applicera den i praktiken, d.v.s. att bygga broar mellan vetande och görande. Flera högskolor anlitar Tommy för insatser i sin verksamhet.

Flexibilitet och struktur i samverkan ligger Tommy varmt om hjärtat och han inspireras av att tillämpa Agila principer i alla typer av projekt. Hans förståelse för grundläggande teoretiska principer i kombination med praktisk erfarenhet gör att han kan se och förklara varför en modell/metod fungerar bättre eller sämre i olika situationer. Detta är en mycket uppskattad förmåga som kommer väl till pass i arbetet med att hjälpa företag att anpassa och förbättra sina modeller.

Tydlighet, enkelhet och situationsanpassning är tre ledord som ligger till grund för hans arbete. Med sitt brinnande intresse för människor och deras inneboende förmågor hjälper han individer på alla nivåer att växa. Hans förmåga att på ett tydligt och inspirerande sätt förklara teoretiska resonemang i kombination med praktiska erfarenheter är mycket uppskattat av kursdeltagare och kunder.

Inriktning

Förutom att vara VD arbetar Tommy med kvalificerad rådgivning såväl som med utbildning. Han har ett stort personligt nätverk med forskare inom projektområdet och med praktiserande projektledare. Tommy är en uppskattad och entusiastisk pedagog med förmåga att skapa intresse och engagemang i både konsult- och utbildarrollen. Som utbildare strävar han efter tydlighet, enkelhet och tillämpbarhet. Tommy har publicerat ett antal skrifter och medverkat i en bok inom sina intresseområden.

Bakgrund

Tommy har en bakgrund som civilingenjör inom datorteknik och har arbetat med komplex produktutveckling i över 20 år, varav 15 år som projekt- och huvudprojektledare. Utvecklingsarbetet har omfattat såväl SW, HW som mekanik och omfattningen har varit alltifrån små till mycket stora projekt (> 100 MSEK). Sedan 2002 är han doktor i Management of Technology med specialinriktning på projektledning.

Dela denna sida