Mats Ragnarsson

Specialitet

  • Samverkan, ledning och osäkerhet vilket bl. a resulterat i boken ”Att leda osäkra och komplexa projekt”
  • Förändringsledning
  • Framgångsrikt Projektbeställarbeteende

Inriktning

Mats arbetar såväl med utbildning som kvalificerad rådgivning för Wenells kunder såsom att utveckla organisationers förmåga att driva projekt genom att jobba med ledningsgrupper, projektteam, projektledare och medarbetare. Med sin inriktning på osäkerhet jobbar Mats med workshops kring hur att hantera projekt och verksamheten där det finns en hög grad av komplexitet.

Han medverkar aktivt i utvecklingsarbetet inom Wenell och har ett stort personligt nätverk med forskare inom projektområdet. Att anpassa projektformen till en specifik kunds verksamhet, personal, möjligheter och svårigheter är en av Mats ”vanliga” arbetsuppgifter.

Bakgrund

Mats har 30 års erfarenhet av projektledning. 11 år som projektledare inom produktutveckling för allt från små till stora komplexa projekt med över 350 personer inblandade. Resten som konsult vid Wenell Management med internationella uppdrag åt bland annat SKF och AstraZeneca. Han är sammanhållande av forskningsutskottet i Svenska Projektakademien , en akademi som stimulerar forskning och utser årets projektledare.

Läs mer om Akademien här

Mats har också en bakgrund som reservofficer i flottan och har ett stort intresse för hav och båtliv.

Böcker

Att leda osäkra och komplexa projekt
– Från styrning och kontroll till stöd för självorganisering
(Mats Ragnarsson och Lars Marmgren)

Leading in Uncertain and Complex Projects
– Supporting structures for self-management
(Mats Ragnarsson och Lars Marmgren)
Engelsk översättning av ”Att leda osäkra och komplexa projekt – Från styrning och kontroll till stöd för självorganisering”.

Organisering av projekt
– Från ett mekaniskt till ett organiskt perspektiv
(Mats Ragnarsson och Lars Marmgren)

Organizing Projects
– From a mechanical to an organic perspective
(Mats Ragnarsson och Lars Marmgren)
Engelsk översättning av ”Organisering av projekt – Från ett mekaniskt till ett organiskt perspektiv”.

Dela denna sida