Maria Forsgren

Maria Forsgren

Specialitet

  • Att ge ledare konkreta och användbara verktyg för att förbättra sitt ledarskap.
  • Att träna ledare i att kommunicera på ett framgångsrikt sätt.
  • Att hjälpa ledare att påverka sina resultat genom att arbeta med beteendeförändring i organisationen.

Inriktning

Maria arbetar med att utveckla projektledares ledarfärdigheter och leder några av Wenells öppna utbildningar. Maria coachar ledare i att hantera utmaningarna vardagen och hjälper våra kunder att åstadkomma beteendeförändringar både hos individer och på organisatorisk nivå. I samarbete med våra kunder arbetar Maria för att utveckla nya metoder för att ytterligare förstärka effekterna av våra utbildningsinsatser.

Maria hjälper gärna till när:

  • Ett företag vill utbilda sina ledare eller projektledare inom ledarskap och kommunikation.
  • En chef eller projektledare vill förbättra sin effektivitet och sitt sätt att leda.
  • Det finns utmaningar i verksamheten som behöver analyseras ur ett mänskligt perspektiv.
  • En angelägen förändring ska genomföras och få genomslag i praktiken.

Bakgrund

Marias kunskaper och erfarenheter som leg. psykolog och certifierad inom OBM (Organisational Behavior Management) gör det möjligt att förstå mänskligt beteende och arbeta systematiskt för att nå önskad förändring. Ofta är det små förändringar i beteendet som kan ge stora effekter!

Maria har arbetet med ledarutveckling och coaching för projektledare och chefer, både inom privat och offentlig sektor, sedan 2003. Hon har också erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling och leda förändringsprojekt på organisatorisk nivå.

 

 

Dela denna sida