Leif Dagsberg

Specialitet

Leif utvecklar morgondagens framgångsrika ledare, vars ledarskap bygger på såväl självkännedom, självförtroende och långsiktigt beteende, som på processer och strategier.

Inriktning

Som konsult hos Wenell är Leifs allmänna inriktning att arbeta med såväl nationella som internationella uppdrag/program inom kommunikation, ledarskap och metodik. Det innefattar ansvar för genomförande av öppna kurser men även kundspecifika uppdrag, såsom personligt stöd och utveckling av projektmodell, ledning av projektstarter och grupputvecklingsprogram inom såväl större internationella koncerner som mindre svenska företag.

Bakgrund

Leif har ett förflutet som officer i svenska armén, där han under 15 år skaffade sig stor erfarenhet av praktiskt ledarskap, kommunikation och projektledning. Han har haft ledande befattningar inom både projekt- och linjeverksamhet och arbetat med såväl utveckling som utbildning inom Försvarsmakten. Han är idag reservofficer i armén. Leif är certifierad som utbildare för UGL (Utveckling av Grupp och Ledare).

Leif har även arbetat som platschef, kvalitetschef, utvecklingschef och ledningsgruppsmedlem inom rekryterings-, bemannings-, omställnings- & HR-branschen, där han framgångsrikt bland annat har drivit certifieringsprojekt inom ISO-området samt organisationsutveckling av internationella företag.

Dela denna sida