Kjell Berglund

Specialitet

  • Kjell jobbar helst med verksamheter ”över” tid d.v.s. jobbar operativt i olika projektroller för att åstadkomma och säkerställa effekter och resultat. Han bidrar gärna med anpassade stödinsatser och upplägg som ger konkreta effekter i verksamheter på både organisations-, grupp- och individnivå. Kjell trivs i miljöer där det finns stora utmaningar och osäkerhet.
  • Kjell arbetar gärna med dig som individ (projektledare och chef) och med grupputveckling i sin roll som mentor och coach. Han har varit aktiv som mentor och coach sedan 2006.
  • Kjell är en uppskattad facilitator/utbildare för ledningsgrupper för att skapa en tydlig riktning och förutsättningar för verksamhetens förbättringsarbete.

Inriktning

Kjell arbetar som konsult i Wenell med kvalificerad rådgivning till ledare och projektintensiva verksamheter parallellt med att verka som ledare av utbildningar för projektledare, medarbetare, beställare och ledningsgrupper. Han jobbar med internationella organisationer med stöd och utveckling av dess projektverksamhet för att stärka konkurrensförmågan i en allt mer globaliserad värld. Kjell medverkar till att skapa strategier och riktning i organisationer där detta är otydligt.

Bakgrund

Kjell har 15 års erfarenhet av projektledning, framförallt inom läkemedelsindustrin men också från verkstadsindustrin. Han har lett globala läkemedelsprojekt inom R & D, produktion och marknad. Han har en bred erfarenhet av olika typer av projekt, framförallt ifrån produkt- och processutveckling till investeringsprojekt och nedläggningsprojekt.

Kjell har ingått i en fabriksledning med ansvar för utveckling och implementering av program och projekt för ständig förbättring i en läkemedelsfabrik, där verktyg som Sex Sigma och Lean Manufacturing varit viktiga framgångsfaktorer.

 

Dela denna sida