Jan Öhman

+46 70 540 59 59

Specialitet

  • Hur bestående förändringar skapas och vidmakthålls 
  • Hur kombination av projektmetodik och beteendefokus kan skapa förståelse för effektivt samspel 
  • Att ständigt, vetgirigt söka ny kunskap och nya utmaningar
  • Utveckla samspelet med forskare & praktiker i vitt skilda miljöer

Inriktning

Att utveckla organisationers förmåga att nyttja projektformen är Jans främsta inriktning. Detta innebär att se och hantera många olika perspektiv: strukturfrågor, relationsfrågor, kulturfrågor med flera.
Uppdragen innehåller ofta införande eller vitalisering av projektmodell. Utmaningen här är att ge organisationen ett verktyg som verkligen ger ökad projektivitet utan att lägga en byråkratisk börda på de enskilda medarbetarna.
Jan är också en uppskattad lärare/handledare som gärna kombinerar projektledningslärans grundelement med ett beteende perspektiv.

Med sin omfattande erfarenhet från många olika projektmiljöer får Jan ofta rollen som problemlösare.

Bakgrund

Jan har arbetat i projektintensiva miljöer sedan 1983 och som konsult på Wenell sedan 1994. Miljöerna har varit skiftande vad gäller branscher, projektmognad, storlek, spridning, kulturer, länder och världsdelar. Jan är civilingenjör från KTH och har arbetat som såväl projektledare som linjechef.

Dela denna sida