Håkan Frödén

+46 70 289 51 17

Specialitet

  • Håkan utbildar och tränar individer, team och organisationer i hur de kan omsätta teoretisk kunskap till konkret handling. Att gå från att veta till att kunna göra inom projekt, ledarskap, kommunikation och affärsmannaskap.
  • Genom sitt coachande förhållningssätt skapar han dialog och övningar som möjliggör för individer och team att tydligare koppla uppdrag och strategi till dagligt ledarskap och praktiskt agerande.

Inriktning

Håkan har +20 års erfarenhet som konsult och utbildare inom ledarskap och affärsmannaskap och jobbar med ett handlingsorienterat arbetssätt. Han har en bred erfarenhet av att driva utmanande och affärskritiska utbildningsprogram för kunder i USA, Brasilien, Indien, Europa och i Norden. Han är ofta anlitad för att utveckla och driva utbildningar som en viktig del av kundernas förändringsresa. En av Håkans styrkor är att han på ett konkret sätt länkar strategi och övergripande verksamhetsmål till den praktiska tillämpningen i vardagsarbetet. Han är bra på att hjälpa individer och team se hur deras dagliga beteende och aktiviteter hänger ihop med, och bidrar till, verksamhetens hela leverans.
Håkan är känd för att bygga en förtroendefull och trygg miljö i sina program där deltagarna blir motiverade att utmana sig själva och sina arbetssätt. Han ställer krav på handling och förser deltagarna med verktygen som ger dem möjlighet att ta kontroll över processerna och få dem att samspela med medarbetare och uppsatta affärsmål.

Bakgrund

Håkan har en bakgrund i skogsindustrin och inriktade sig tidigt i sin karriär på att utveckla människors kompetens och kommunikation i yrkeslivet. Han använder sig också gärna utav sina många erfarenheter som arbetsledare, tjänstesäljare och projektledare inom utbildning och skogliga projekt.
Han tog steget över till konsultverksamhet 2001 och kom att redan från början arbeta internationellt med koncernövergripande program inom utvecklandet av seniort ledarskap och företagskultur kopplat till kundernas förändringsresor.
I 15 år drev han som partner och grundare ett konsultbolag med uppdrag inom affärsmannaskap, ledarskap och förändringsledning. Uppdragen för små och stora bolag genomfördes i Nord- och Sydamerika, Europa och Asien såväl som runt om i Sverige.
Håkan har utöver sin skogliga högskoleutbildning gått ett antal kurser och utbildningar och är bland annat certifierad PRINCE2® Practitioner och Prosci Certified Change Practitioner.

Dela denna sida