Emma Öståker

+46 70 237 68 33

Specialitet

  • Emma bidrar till positiva förändringar för grupper, individer och organisationer genom kompetensutveckling och verksamhetsutveckling.
  • Fokus på tydlighet, enkelhet och nytta avseende metoder och verktyg.

Inriktning

Emma utvecklar projektformen hos organisationer/kundföretag genom rådgivning, handledning och utbildning inom projektområdet, både genom öppna kurser och kundspecifika uppdrag. Stöd och rådgivning ges till såväl enskilda projektledare som grupper och organisationer.

Bakgrund

Emma är samhällsvetare (pol.mag.) med lång erfarenhet av projektledning, verksamhetsutveckling, utbildningsinsatser och analysverksamhet. Hon är van vid att arbeta med projekt och uppdrag av varierande storlek och komplexitet, såväl nationellt som internationellt. Med stort intresse för förändringsprocesser har hon i olika sammanhang varit engagerad i att driva och medverka i projekt som syftat till verksamhetsutveckling, ofta genom en kombination av utbildningsinsatser och uppdaterade arbetsformer. Emma har framför allt erfarenhet från offentlig verksamhet och internationellt utvecklingssamarbete. Hon är van vid att koppla det strategiska med det verksamhetsnära och har stor förståelse för betydelsen av situationsanpassning, engagemang och samverkan i samband med utvecklingsinsatser.

Dela denna sida