David Williamson

Specialitet

  • Ledarskap och lärande i projektform, att utveckla dynamik i team och metoder för att skapa flexibilitet i projektarbete.
  • Forska i och utveckla projektledarskap tillsammans med kollegor från högskolor i Sverige (framförallt i samarbete med Fenix/Chalmers).
  • Projektledarens roll som facilitator.
  • David har publicerat ett antal papers genom IMIT och deltar aktivt i internationella projektkonferenser och symposier.

Inriktning

David arbetar i Wenell med projektledning och teamutveckling, mest i samband med kundspecifika uppdrag, men också vid öppna utbildningar. Dessa uppdrag består av konsultstöd till individer, projekt eller organisationer men innebär naturligtvis också en hel del utbildning i såväl struktur- som relationskompetens. Han är en uppskattad och entusiastisk pedagog med en förmåga att skapa intresse och engagemang i både konsult- och utbildarrollen. David fortsätter att arbeta med en bred kundkrets men är mest anlitad av företag inom fordons-, verkstads- och läkemedelsutveckling. Hans mångåriga internationella erfarenhet leder till många uppdrag utomlands i samband med multinationella/globala projekt.

Bakgrund

David är brittisk medborgare, född på Jamaica och civilekonom. Han utbildade sig till pilot inom RAF där han har 7 års tjänstgöringstid sammanlagt. Han arbetade på Volvo Car Corporation i Göteborg med produktion, marknadsföring och projektledning innan flyttlasset gick vidare till Belgien för ett engelskt konsultföretag och sedan tillbaka till England. Där blandades konsultinsatser med utbildningsuppdrag inom både projekt- och managementsfären för uppdragsgivare från diverse branscher; offentlig och privat sektor. Under tiden i England utvecklade han en egen projektmodell (RPM) och föreläste i Operations Management på Sunderlands Universitet.

Dela denna sida