Annika Strömsten

Specialitet

  • Förmedla metoder från psykologin för att påverka egna och andras beteenden.
  • Träna och finslipa praktiskt ledaragerande.
  • Konkreta verktyg för att systematiskt motivera till långsiktiga resultat.

Inriktning

Som konsult i Wenell arbetar Annika med att utveckla både projektledare och chefer i program som ska skapa effekter i det dagliga arbetet. Hon är drivande i att tillsammans med kunden anpassa innehållet utifrån organisationens behov. Alla utbildningsmoduler innehåller en stor andel träning i konkreta kommunikationsverktyg och coachande inslag.

På senare år har Annika gjort omfattande arbeten för att skapa beteendeförändringar hos projektledare inom verkstadsindustrin, ofta med globala arbetsfält. Hon har även flerårig erfarenhet från uppdrag inom annan privat och offentlig sektor samt forskningsintensiva verksamheter.

Vid starten av ett uppdrag, hjälper Annika till tydliggöra vilka resultat man vill uppnå och vilka hinder som finns, därefter skräddarsys insatsen. Att träna konkreta färdigheter och utvecklas genom återkoppling är ett utmärkande drag i arbetssättet. Beteendeanalysen ger nycklarna till vad som motiverar till förändring. Löpande mätningar för att säkerställa rätt effekter är också en viktig del av hennes arbetssätt.

Bakgrund

Annika är leg psykolog och leg psykoterapeut/handledare med kognitiv-beteendeterapeutisk inriktning (KBT). Som kliniskt verksam har hon arbetat med beteendeförändringar inom områden som ihållande smärta, hjärt-/kärlsjukdomar, ångestsyndrom och stressrelaterade besvär. Hon har även arbetat med att utveckla ett beteendeanalytiskt förhållningssätt i behandlingsprogram där hon utbildat och handlett andra yrkeskategorier.

Annika är även certifierad i OBM (=Organisational Behavior Management) eller beteendeanalytisk organisationsutveckling, som den svenska benämningen lyder.

 

Dela denna sida