Ann-Mari Öhman

+46 70 296 74 43

Specialitet

  • Mycket engagerad i att guida människor till att nå sin fulla potential som ledare
  • Levererar kundspecifika utbildningar inom ledarskap och personlig utveckling
  • Utbildar i öppna kurser inom ledarskap och kommunikation
  • Faciliterar workshops för grupper i förändring

Inriktning

Att utveckla organisationer genom att inspirera och engagera individen i att vilja utveckla sin kompetens, sina färdigheter och sina egenskaper i önskad riktning är ett av Ann-Maris viktigaste uppdrag. Det innebär att arbeta med tydliga modeller, relevanta övningar och exempel från verkligheten, men även i högsta grad att utmana invanda tankesätt och kultivera värderingar som nyfikenhet, mod och kreativitet för att ändra på djupt liggande beteendemönster. Ann-Mari brinner för det livslånga lärandet, och skriver under på talesättet ”Organisationer förändras inte, det är människor som gör det.”

Bakgrund

Ann-Mari är samhällsvetare och har gedigen erfarenhet av att i tätt samarbete med intressenter bygga, leverera och följa upp utbildningsprogram som verkligen gör skillnad för verksamheten. Hon är certifierad i Extended DiSC samt i ”Kirkpatrick 4 levels of evaluation”, som bygger på High performing learning journeys av Robert Brinkerhoff.
Med en bakgrund som bl a internationell produktchef inom IT-branschen med fokus på affärssystem, och projektledare samt utvecklingskonsult och ledarutvecklare inom bank- och finansbranschen har hon lärt känna olika marknaders kulturer och behov, vilket bidragit till hennes genuina intresse av att skapa värde för kunderna.
Hon har under flera år faciliterat talangprogram och ledarutvecklingsprogram i ett omfattande kulturförändringsprojekt med tonvikt på det värderingsbaserade, autentiska ledarskapet, vilket hon även fortsatt med i eget företag där hon även coachat deltagarna till att bli mer tydliga, trygga och inspirerande i sitt ledarskap.

Dela denna sida