Anders Cöster

Specialitet

  • Metodik för att jobba i projekt med hög grad av risk och osäkerhet
  • Coachning av grupper och individer för effektivare lärande och kreativitet
  • Agil projektledning, Scrum, Lean Product Development (LPD)
  • Idéutveckling, problemlösning och strategisk innovation
  • Kvalitetsstyrning, ständiga förbättringar, Sex Sigma, etc.

Bakgrund

Anders har mångårig erfarenhet av projektledning, ledarskap, innovation, process- och affärsutveckling i olika organisationer – allt från egenföretagare till stora internationella koncerner. Den röda tråden har varit produktutveckling, industriell forskning och innovation, men också utveckling av grupper, ledarskap och organisationskultur.

Anders har haft roller som projektledare, grundare, CTO, Scrum master, kvalitetschef, innovationsledare och linjechef.

Anders har ett brett och uppdaterat tekniskt kunnande; elektronik, mekanik, IT och systemutveckling, energi och mycket annat, listan är lång. Han ligger också bakom ett antal patentansökningar.

Inriktning

På Wenell jobbar Anders med utbildning och coachning. Han använder sin djupa Lean förståelse för att få hela kedjan från övergripande strategi ner till vad vi gör i vardagen att fungera. Vad är rätt nivå av process? Hur skapar vi kundvärde på det mest effektiva sättet? Hur kan vi förbättra visualisering även i komplexa miljöer med många parallella projekt? Hur kopplar vi strategi till portföljstyrning? Hur skapar man en innovationskultur? Hur kan vi förena kreativitet med Lean? Och liknande frågor.

Anders kopplar ihop ”hårda” ämnen som struktur och metod med ”mjuka” som ledarskaps- och beteendefrågor, ökad arbetsglädje och högre effektivitet. Han är en kreativ problemlösare och utmanar gärna gamla ”sanningar” och förhållningssätt.

Anders är också en uppskattad facilitator och presentatör som kan förmedla komplex kunskap på ett lättfattligt och lättsamt vis.

 

 

Dela denna sida