Leading SAFe® 5.0

Certifiera dig inom Lean-Agile metodik

SAFe® står för Scaled Agile Framwork for Lean Enterprises och är en omfattande kunskapsbas av beprövade och integrerade principer, metoder och kompetenser för Lean, Agile och DevOps.
SAFe fokuserar på IT-utveckling i stora och komplexa organisationer men tillämpningar finns även i andra typer av utveckling. Agila metoder som Scrum är kärnan men SAFe® skalar upp det agila förhållningssättet till att omfatta hela organisationen.

14 500:- exkl moms

Förutom en grundläggande förståelse ger denna utbildning även
möjlighet till certifiering.

Syfte

Leading SAFe® är en standardiserad utbildning som ger en bra och grundläggande utbildning inom Lean, Agile och DevOps. Under kursen går vi igenom de tankesätt och värderingar som präglar SAFe® och hur dessa hänger ihop.
Efter avslutad utbildning kan den som önskar genomföra ett prov och på så sätt erhålla ett certifikat(SAFe® Agilist, SA).

Målet är att:

 • Ge dig grundläggande förståelse för Lean-Agile och DevOps tankesätt och ledarskap
 • Skapa förståelse kring transformation till Business Agility med stöd av SAFe® ramverkets 10 principer
 • Utveckla din förståelse för kundbehov med Design Thinking
 • Skapa förståelse kring ”Flow”, Agile Product Delivery och Agile Release Trains (ARTs)
 • Förståelse för helheten; agilitet från övergripande strategier via Lean Portfolio Mangement till värde
 • Uppleva (simulering) PI Planning
 • Öka sannolikheten att du klarar provet för certifiering

Form

Undervisningen är huvudsakligen teoretiskt men har också inslag av övningar och simuleringar av olika slag för att ge bästa möjliga bild av hur SAFe® praktiseras i verkligheten.
Undervisningen sker på svenska men allt material är på engelska.

Målgrupp

Målgruppen är chefer, projektledare och andra ledare som är involverade i en SAFe® transformation samt alla andra som vill vigda sitt kunnande inom Lean- Agile metodik.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men det är bra om du har erfarenhet av projekt där mjukvara ingår. Det är också bra med erfarenhet av Scrum eller andra agila metoder. Goda kunskaper i engelska är lämpligt.

Omfattning

2 heldagar, 16 timmar. Max 18 deltagare.

Innehåll

 • Thrive in the digital age
 • Business Agility
 • The Seven Core Competencies
 • The Lean-Agile Mindset
 • Scale Lean-Agile with the SAFe® Principles
 • Cross-functional Agile Teams
 • Organize Agile Release Trains (ARTs)
 • Customer Centricity with Design Thinking
 • Program Backlog and Pl Planning
 • Develop on Cadence, Release on Demand
 • Continuous Delivery Pipeline with DevOps
 • SAFe® portfolio management
 • Enterprise strategy
 • Lean budgets
 • Lead the transformation
 • Certification preparation

Dela denna sida