wenell-kvinna

Förändringsledning

Boka din kurs i förändringsledning

Används inte projektens resultat? Går implementeringen trögt? Finns det irritation bland användare och förvaltning? Vill du ha rätt verktyg för att lyckas med förändringsarbete?  I så fall upplever du det många andra känner igen sig i – att det är svårt att åstadkomma de förändringar som behövs för att få ut tillräcklig nytta av projektens resultat.

Kursen i förändringsledning hjälper dig att skapa förutsättningar för nyttorealisering oavsett vilken modell för förändringsledning som ni använder idag. Vi vill med kursen bidra till att uppfylla dina mål och visioner! Du kommer få tips och lära dig hur du på ett pedagogiskt sätt involverar och engagerar anställda och ledningen.  Som chef har du ett ansvar för vad och hur du kommunicerar inom företaget, en utmaning som vi ger dig mer insikt i när du går kursen för förändringsledning!

Förändringsledning är en koncentrerad basutbildning som ger dig en helhetssyn på förändringsarbete. Tyngdpunkten ligger på enkla, praktiska verktyg som kan användas direkt i arbetet.

19 900:- exkl moms
2022-01-10 Stockholm
Anmäl dig
2022-04-27 Stockholm
Anmäl dig
Syfte

Utifrån en helhetssyn på förändringsarbete ger den här praktiska utbildningen kunskaper och färdigheter som hjälper dig att lägga grunden för lönsam effekthemtagning genom att involvera användare, förvaltning och inte minst beställare och styrgrupp i de förändringar som behövs i verksamheten.

Målet är att:

Efter kursen har du kunskaper, metoder och färdigheter att:

 • Påverka beställaren att formulera och värdera nyttor och effektmål.
 • Undersöka och formulera intressenternas behov och förväntningar.
 • Påverka hur intressenterna hanteras under projektets gång, långt innan leverans/driftsättning.
Form

Vi använder övningar, färdighetsträning, rollspel, diskussion och reflektion som stöd för inlärning och för att etablera nya beteenden. I samband med utbildningen används en digital lärplattform som stöd för träningsperioderna. Vi använder projekt från deltagarnas egen verksamhet att öva på.

Målgrupp

Kursen riktar sig till projektledare, delprojektledare, produktägare, beställare, projektägare, förändringsledare och programledare.

Omfattning

Kursen genomförs i tre etapper på totalt 3,5 dagar (½+2+1), 27 timmar, därefter en egen träningsperiod som avslutas med ett coachningsmöte. Max 15 deltagare.

Upplägg

Startmöte, 3 timmar
ca 3 veckor efter startmötet
Dag 1: kl. 08.30 – 16.00
Dag 2: kl. 08.30 – 16.00
ca 4 veckor efter kursdag 2
Dag 3: kl. 08.30 – 16.00
Egen träningsperiod på ca 3 månader som avslutas med ett coachmöte med läraren

Innehåll

 • Utmaningar i förändring
 • Hur förändringen startar under projektet
 • Nyttor – varför är det viktigt och hur ska de formuleras
 • Hur ditt beteende påverkar andra
 • Verktygslåda för förändringsledare
 • Leda mot förändring
 • Kommunicera på målgruppens villkor
 • Systematisk problemlösning
 • Sätta förändringen i ett sammanhang
 • Att involvera resultatintressenter
Certifierad?

Denna kurs ger PDU‐poäng till dig som är certifierad enligt PMI. Se mer på vår hemsida www.wenell.se

Dela denna sida