wenell-kvinna

Förändringsledning

Förändringsledning för projektledare, en praktisk utbildning med helhetssyn på förändringsarbete.

Utbildningen ger dig en god förståelse för projektets och projektledarens roll i att åstadkomma förändring och bidra till nytta.

Du får färdigheter och verktyg för att förankra och bidra till förändring utifrån de ramar och förutsättningar som projektet har.

19 900:- exkl moms
2021-10-22 Onlineutbildning
Anmäl dig
Syfte

Förändringsledning är en koncentrerad basutbildning som ger dig en helhetssyn på förändringsarbete. Rollen som förändringsledare står i fokus och tyngdpunkten ligger på enkla, praktiska verktyg som kan användas direkt i arbetet.

Målet är att:
 • Ge dig en god förståelse för projektets och projektledarens roll i att åstadkomma förändring.
 • Ge dig färdigheter och verktyg för att förankra och bidra till förändring utifrån givna ramar och förutsättningar.
 • Stärka dig i din roll som förändringsledare.
Form

Vi använder övningar, färdighetsträning, rollspel, diskussion och reflektion som stöd för inlärning och för att etablera nya beteenden. I samband med utbildningen används en digital lärplattform som stöd för träningsperioderna. Vi använder projekt från deltagarnas egen verksamhet att öva på.

Målgrupp

Kursen är till för projektledare, delprojektledare, produktägare, beställare, projektägare, förändringsledare, programledare.

Omfattning

Kursen genomförs i tre etapper på totalt 3,5 dagar (½+2+1) 27 timmar, därefter en egen träningsperiod som avslutas med ett coachmöte. Max 15 deltagare.

Upplägg

Startmöte, 3 timmar
ca 3 veckor efter startmötet
Dag 1: kl. 08.30 – 16.00
Dag 2: kl. 08.30 – 16.00
ca 4 veckor efter kursdag 2
Dag 3: kl. 08.30 – 16.00
Egen träningsperiod på ca 3 månader som avslutas med ett coachmöte med läraren

 

Innehåll

 • Utmaningar i förändring
 • Hur förändringen startar under projektet
 • Nyttor – varför är det viktigt och hur ska de formuleras
 • Hur ditt beteende påverkar andra
 • Verktygslåda för förändringsledare
 • Leda mot förändring
 • Kommunicera på målgruppens villkor
 • Systematisk problemlösning
 • Sätta förändringen i ett sammanhang
 • Att involvera resultatintressenter
Certifierad?

Denna kurs ger PDU‐poäng till dig som är certifierad enligt PMI. Se mer på vår hemsida www.wenell.se

Dela denna sida