Praktisk information

Anmälan

Anmälan till kurserna hos oss kan göras på telefon 08-545 700 90 eller här på vår hemsida. Anmälan kan också skickas via e-post till kurs@wenell.se.

Bekräftelse

Vi bekräftar din plats via e-post. Skulle kursen vara fulltecknad kontaktar vi dig och föreslår ett annat kurstillfälle. Deltagarna bereds plats i den ordning anmälan kommer in. Vi rekommenderar dig att vara ute i så god tid som möjligt.

Avbokning

Avbokning och eventuella ändringar bör omgående meddelas oss. Kostnadsfri avbokning kan ske fram till 30 dagar före kursens start, därefter debiteras hela kursavgiften. Anmälan kan alltid överlåtas på annan person inom samma företag eller organisation, vilket i så fall ska meddelas oss. Om avbokning av internatkurs sker nära utbildningens start kan även hotellet debitera kostnader. Detta sker i så fall enligt respektive konferensanläggnings egna regler.

Ombokning

Skulle du få förhinder att delta erbjuder vi dig att gå samma kurs vid ett senare tillfälle, dock skall den ursprungliga fakturan betalas. Om en kurs inte samlar tillräckligt med deltagare för att säkerställa kvalitén, förbehåller vi oss rätten att ställa in den och boka om dig till ett senare tillfälle, alternativt återbetala kursavgiften.

Force majeure

Vi ansvarar ej för de fall då genomförandet av utbildningen hindras direkt eller indirekt genom myndighetsåtgärd, strejk, blockad, lockout, krig eller annat som står utanför vår kontroll.

Dokumentation

Dokumentation i form av böcker/kompendier ingår i avgiften. Efter genomgången utbildning erhåller du ett intyg, förutsatt att du varit närvarande minst 80% av utbildningstiden. Vi förbehåller oss rätten att kontinuerligt utveckla innehållet i kursen för att på bästa sätt möta kundernas förväntningar. Det innebär att utbildningsprogrammet kan avvika från kurskatalogens beskrivning på vissa punkter.

Dagkurs

Alla kurser genomförs under normal arbetstid. Eventuell logi ordnas och betalas av deltagaren själv. I priset ingår lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Betalning

Kursavgiften faktureras av oss i samband med bokningsbekräftelsen. Moms tillkommer på alla angivna belopp. Betalningsvillkor är 30 dagar netto.

Nöjdkundåtagande

Vi strävar efter att alla deltagare skall vara nöjda med kursens genomförande. Om du, mot förmodan, inte skulle vara nöjd erbjuder vi plats på samma utbildning vid ett senare tillfälle.

Du kan även anmäla dig genom att
ringa till oss på telefon +46 8 545 700 90

Dela denna sida