Roller och samverkan

För en uppgift har vi enbart två tydliga roller: uppgiftsledare och uppgiftsbeställare. Uppgiftsledare är den som utses att genomföra arbetet.​

Uppgiftsbeställare är vanligtvis närmast berörd linjechef. ​

På samma sätt som i projekt är dessa roller tillfälliga och varar under arbetets livslängd. Uppgiftsbeställaren har också ett ansvar för att säkra resultatets nyttjande/effekter.​

Uppgiftsledaren tar fram en uppgiftsbeskrivning, denna godkänns av uppgiftsbeställaren.​

Godkänd uppgiftsbeskrivning utgör beslut för att genomföra samt avsluta uppgiften.​

uppgiftsmodell-rollersamverkan

Dela denna sida