Genomförande och avslutsfas

I denna fas utförs själva uppdragsarbetet.

Tankarna från startfasen omsätts nu i praktiken.

 • Utför uppdragsarbetet och håll uppe tempot genom aktiv daglig ledning.
 • Säkra, bibehåll och släpp resurser.
 • Följ upp, ta fram prognoser, hantera ändringar och uppdatera planer.
 • Bevaka risker och möjligheter och vidta åtgärder.
 • Se till att kommunikationen fungerar, såväl inom uppdraget som med miljön.
 • Leverera resultatet och se till att få kundens godkännande.
 • Dokumentera måluppfyllelse och utfall, stäm av mot arena och notera restpunkter.
 • Lämna över ansvaret till mottagare och informera intressenter.
 • Dokumentera, håll ett erfarenhetsseminarium och sprid erfarenheter.
 • Avsluta all formalia och stäng uppdraget formellt.
 • Beskriv hur och när effektmålen ska mätas och vem som är ansvarig.

uppdragsmodell-uppdragsflode-genomforande

Dela denna sida