Genomförande och avslutsfas

I denna fas arbetar uppdragsgruppen konkret med att skapa resultat. Samverkan inom och utom uppdragsgruppen är en nyckelfaktor.​

 • Håll tempot uppe genom aktiv daglig ledning, säkerställ att kommunikation och samverkan fungerar och sträva efter att tidigt undanröja hinder.
 • Fokusera på framstegen, till exempel vid milstolpar och delleveranser.
 • Sträva efter att arbeta i iterationer med tidiga och successiva leveranser.
 • Samla kontinuerligt lärdomar och successivt förfina planer för att skapa bra balans mellan översikt och detaljer.
 • Säkra, bibehåll och släpp resurser.
 • Följ upp framåtskridande och osäkerhet, visualisera så det passar uppdragsgruppen och intressenter, uppdatera planer, sätt in åtgärder, våga ta beslut och rapportera status.
 • Hantera beslut som påverkar uppdragets spelplan formellt och smärre förändringar operativt.
 • Klargör nödvändigt förändringsarbete för att säkerställa effekthemtagning.
 • Säkerställ att alla uppdragets leveranser är godkända av kund/användare och överlämna ansvaret för uppdragets resultat till mottagare.
 • Klargör när effektmål ska utvärderas och vem som är ansvarig.
 • Genomför ett tydligt avslut, stäm av måluppfyllelse och sammanställ lärdomar.
 • Tydliggör utestående aktiviteter/delar med hjälp av en restpunktlista och stäng uppdraget.
 • Sprid lärdomar, fira avslutet och upplös uppdragsorganisationen.

 

uppdragsmodell-uppdragsflode-genomforande

Dela denna sida