Uppdragsflödet

Uppdrag är arbeten av medelstor omfattning med lägre osäkerhet och samordningsbehov än projekt. Behovsbilden är tydlig och det finns ett begränsat behov av omprövning under uppdragets gång.

Uppdragsflödet illustrerar en överskådlig bild som visar uppdragets förlopp från idé till nyttjande. Som bilden beskriver sker uppdragsarbetet stegvis med överlappande faser. Även inom faserna rekommenderas ett iterativt arbete på såväl strategisk som operativ nivå. 

 

uppdragsmodell-uppdragsflode

Dela denna sida