Dokumentmall för uppdrag

Uppdragsbeskrivning:

Beskriver uppdragets bakgrund och arena med mål, ramar och övriga förutsättningar samt hur uppföljning ska ske. Ger mandat till uppdragsledaren och säkerställer att uppdragsledaren och uppdragsbeställaren är överens. Utgör dessutom uppdragets operativa plan för hur uppdraget ska organiseras och genomföras.

Ladda hem dokumentmallen (Word)

hero-kontakt

Dela denna sida