Startfas

I denna fas görs förberedelser för att få ett effektivt projektgenomförande.

Ett väl utfört arbete i startfas kan vara helt avgörande för projektets möjlighet att lyckas.

  • Gå igenom bakgrund och hittills utfört arbete.
  • Gör en intressentanalys.
  • Klargör projektets ambitionsnivå genom att beskriva effektmål.
  • Beskriv övriga delar av projektets arena (projektmål, avgränsningar, ramar och övriga förutsättningar).
  • Visualisera projektet, gärna med hjälp av olika strukturbilder.
  • Organisera projektet och beskriv hur samverkan ska fungera, såväl inom projektet som med projektmiljön.
  • Planera och budgetera projektet.
  • Förankra projektet internt och externt samt säkra resurser.
  • Beskriv projektets möjligheter och risker, med förslag till åtgärder.
  • Beskriv hur uppföljning av arbetet ska ske.

projektflodet-start

Dela denna sida