Volvo Group

En global satsning på att utveckla ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter hos koncernens projektledare med en ny spännande pedagogik och fokus på långsiktiga beteendeförändringar.

Bakgrund

Volvo satsar på att utveckla sina projektledares färdigheter i ledarskap och kommunikation. 2015 valdes Wenell ut som samarbetspartner och global leverantör för de program som erbjuds deras  projektledare på nivå 2 och 3, i deras interna kompetensutvecklingstrappa.

Tidsram

Samarbetet startade 2015 och nu genomförs löpande utbildningar i Sverige, Frankrike, Belgien, Polen, Indien, Kina, Japan, USA, Brasilien och Australien.

Vår insats

Utbildningarna har tagits fram av Wenell i samarbete med Volvo Group University (VGU) för att rusta dem för de olika utmaningar som de möter i projektledarrollen.

Utbildningsprogrammen innehåller framför allt träning i konkreta kommunikationsverktyg. Tiden före, under och efter kursmodulerna utnyttjas för att läsa in material och öva i vardagssituationer – allt för att öka chansen till bestående beteendeförändringar.

Digitala hjälpmedel och kollegiala nätverk ingår också i programmet för att stödja lärandet.

 

Mer information

Vill du veta er om uppdraget på Volvo Group är du välkommen att kontakta vår konsult Annika Strömsten.

Kontakta Annika

Dela denna sida