Södra Skogsägarna

Ett samarbete sedan 2011 för att förbättra projektdrivningen i hela koncernen.

Bakgrund

Södra skogsägarna hade behov av att inför en gemensam projektmodell för hela koncernen, samt utbilda sin personal på olika nivåer.

Tidsram

Nuvarande samarbetet startade 2011.

Vår insats

  • Anpassning, införande och förankring av Wenells projektmodell.
  • Utbildning av projektledare, projektbeställare, projektmedarbetare och styrgruppsmedlemmar.
  • Projektmetodik
  • Projektledarskap
  • Agil projektledning
  • Styrgruppsutbildning
  • Medarbetarutbildning
  • Workshop om Projektportföljhantering för ledningsgrupper
  • Individuell coachning av chefer och projektledare

Mer information

Vill du veta mer om samarbetet med Södra så är du välkommen att kontakta vår konsult Tommy Olin.

Kontakta Tommy

Dela denna sida