SKF

Ett långvarigt och uthålligt samarbete för att förbättra beteendet i projekt globalt.

Bakgrund

SKF har under lång tid satsat på att förbättra sin förmåga att driva och styra projekt i sin globala organisation. Man har också under åren funderat en hel del på vilket värde en investering i traditionell kompetensutveckling (= enstaka kurser) egentligen ger och tidigt identifierat ett behov av att tänka långsiktigt och se lärandet som en process över tid.

Tidsram

Wenell har stöttat dessa ambitioner sedan 1990 och från 2008 har samarbetet intensifierats och pågår fortfarande.

Vår insats

Wenell är sedan 2010 vald som global samarbetspartner för projektutbildningar inom SKF´s Project Academy Certification Program för såväl projektledare som projektbeställare och styrgrupper.

Mer än 2 500 personer har utbildats/tränats på samtliga kontinenter där SKF är verksamt. Utbildningarna har ett ”Learning that sticks” utförande, där färdigheter tränas och under en arbetsperiod omsätts i praktiken. Allt för att säkra bestående effekter och beteendeförändringar.

Video

I denna video beskriver kunden hur man resonerat och i vilka steg man arbetat med förändringen. Se den här

Mer information

Vill du veta mer om vårt samarbete med SKF så är du välkommen att kontakta vår konsult Mats Ragnarsson.

Kontakta Mats

Dela denna sida