Scania

Ett spännande samarbete med nya perspektiv på lärande och effekter.

Bakgrund

Scania har under lång tid satsat på att utveckla sina projektledare. En karriärväg för projektledare har definierats. Wenell har fått förtroendet att utveckla och genomföra speciellt utformade program för tre grupper av projektledare.

Tid

Nuvarande samarbetet startade med utbildningen ”Avancerad Projektledning” 2014.

Under 2015 tillkom programmet ”Projektledarskap för uppdragsledare” och under 2016 en tredje utbildning: ”Projektledarskap för objektledare”.

Vår insats

Utformning och genomförande av tre olika skräddarsydda utbildningsprogram:

Projektledarskap för uppdragsledare

Ett program om sex utbildningsdagar under två månader samt efterföljande träningsperiod om fem månader. Deltagarnas chefer involveras i programmet och coachas av Wenell parallellt med deltagarnas utbildning. Systemstöd används för att stödja deltagarnas träning.

Projektledarskap för objektledare

Ett program om 6,5 dagar under tre månader samt efterföljande träningsperiod om fem månader. Deltagarnas projektledare involveras i programmet och coachas av Wenell parallellt med deltagarnas utbildning. Systemstöd används för att stödja deltagarnas träning.

Avancerad Projektledning

Ett program som omfattar 11 utbildningsdagar under 6 månader med mycket eget arbete mellan utbildningsdagarna. Deltagarna coachas också under mellanperioderna.

Mer information

Vill du veta mer om uppdragen så är du välkommen att kontakta vår konsult Jan Öhman.

Kontakta Jan

Dela denna sida