Chalmers

Kurser inom ramen för ett spännande samarbete med Chalmers.

Bakgrund

Generic and Transferable Skills (GTS) på Chalmers ska ge stöd åt och förbereda unga forskare för sin framtida karriär både inom och utanför den akademiska världen. Kurserna som erbjuds inom GTS ska utveckla deltagarnas kompetens inom bl.a. kommunikation, nätverkande, pedagogik och ledarskap. En av kurserna inom GTS är ”Applied Project Management” som ska ge deltagarna en grund i hur man kan planera både forskningsprojekt såväl som industriprojekt, vilket ökar deras anställningsbarhet i en kunskapsorienterad värld.

Tidsram

Nuvarande samarbete startade 2013 och pågår.

Vår insats

Wenell genomför regelbundet kurser i projektmetodik inom ramen för GTS-programmet, motsvarande 1,5 HP.

Förutom dessa kurser har vi även genomfört skräddarsydda punktinsatser både till organisatoriska enheter och projektorganisationer på Chalmers.

Mer information

Vill du veta mer om våra uppdrag på Chalmers är du välkommen att kontakta vår konsult Tommy Olin.

Kontakta Tommy

Dela denna sida