AstraZeneca

En global satsning på att utveckla projektkunskapen hos alla som leder läkemedelsframtagning inom hela koncernen.

Bakgrund

Som långsiktig partner utvecklar och levererar vi skräddarsydda globala utbildningsprogram till operativa projektledare, studieledare, teammedlemmar och andra projekt-intressenter.
Syftet är att få kvantifierbara prestandaförbättringar inom olika läkemedelsutvecklingsprojekt och förbättra projektkulturen inom organisationen

Tidsram

Samarbetet har hållit på sedan AstraZeneca bildades och innan dess arbetade vi med Astra-Hessle. Från början var det lokalt i Göteborgs/Mölndal, men numer genomförs utbildningar runt om i världen.

Dela denna sida