Årets projektledare utsedda!

Svenska Projektakademien har idag utsett Claes Johannesson och Charlotte Dingertz till Årets projektledare 2016! Priset delades i vanlig ordning ut på Projektnäring – mötesplatsen för projektproffs – inför 250 deltagare.

Akademiens motivering lyder:

  • ”Med sitt delade ledarskap och kompletterande kompetensprofiler har Charlotte och Claes hanterat en stor mängd intressenter och levererat ett resultat som överträffat förväntningarna som bidrar  till visionen för Stockholm ” Världens smartaste stad”.
  • Charlotte och Claes har visat på mycket stor kunskap och färdighet i den viktiga förmågan, förändringskraft! Detta i en värld som fortfarande är relativt ovan att arbeta i denna typ av projekt.
  • Man har genom väl planerad överlämning uppnått ett hållbart resultat och visar på bestående förändring i förvaltning där ”digital utveckling” nu är en naturlig del i skolornas utvecklingsmål.”

Projektet har syftat till att avsevärt förbättra och utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger i utbildningen på de kommunala grund- och gymnasieskolorna i Stockholms Stad. Projektet kan nu påvisa ett mycket lyckat resultat där ett exempel är att stadens gymnasieskolor höjt sin kompetens med hela 35 % när det gäller den digitala mognaden. Detta endast två år efter att man börjat använda det självskattningsverktyg som tagits fram inom projektet.

Projektet har överträffat förväntningarna när det gäller hur rektorerna i 180 skolor och stadens cirka 12 000 lärare tagit till sig det webbaserade verktyget och genomförandet av den handlingsplan som är en viktig del av verktyget. En rektor beskriver projektet som ”det bästa som Stockholm Stad har gjort”. Verktyget är unikt och nytänkande i sitt slag och bidragit till ett stort förändringsarbete inom skolans värld.

Vi gratulerar de båda pristagarna till det fina priset och till ett fantastiskt genomfört projekt!

Dela denna sida