Tobias Blomqvist

+46 73 420 69 69

Specialitet

Tobias grundpelare/specialitet är ledning och tillämpat ledarskap tillsammans med människor i olika sammanhang och organisationer. Därtill hör även kompetens om projektledning och hur tillfälligt sammansatta grupper arbetar och utvecklas i samspel med målet och resultatet i fokus.

Inriktning

Hos Wenell arbetar Tobias både med nationella och internationella uppdrag inom metodik, ledarskap och kommunikation. Det omfattar även öppna kurser och kundspecifika uppdrag.

Bakgrund

Tobias bakgrund i Försvarsmakten utgör grunden för de erfarenheter som chef, ledare och lärare han har med sig. I roller och befattningar där ledning, lagarbete och gruppdynamik var förutsättningar för att lösa uppgifterna och komma vidare har Tobias arbetat framgångsrikt. Tobias har också arbetat i stora offentliga organisationer med projektledning samt i olika chefsbefattningar med ansvar för utveckling, resurshantering och uppföljning.
Ett axplock ur Tobias CV visar en bred erfarenhet som chef på olika nivåer från statlig och kommunal verksamhet samt mindre privata företag. I de senaste rollerna för ett större konsultbolag arbetade Tobias i försvarsindustrins uppdrag som projektmedlem, ledningsstöd och uppdragsledare. Han har även med sig företags- och organisationsutveckling i olika sammanhang.

Dela denna sida