Therese Lexholm

Specialitet

  • att med stor entusiasm och på ett lättförståeligt sätt vidareförmedla kunskap om verktyg och modeller för att lägga grunden för genomförande av lyckade projekt
  • att vidareförmedla erfarenheter genom nyfikenhet och stort intresse för kundens behov
  • att genom att vara positiv, öppen och lyhörd skapa de bästa förutsättningarna för lärande

Inriktning

På Wenell arbetar Therese med utbildning för projektgrupper och projektledare. Det innefattar ansvar för genomförande av öppna kurser men även kundspecifika uppdrag, såsom personligt stöd och kundanpassade utbildningar. Therese har en bred bas och undervisar i såväl traditionella projektmetoder som Agila samt guidar inför PMI® PMP® certifiering.

Genom att förse deltagarna med verktyg, modeller, tips och exempel från verkligheten skapas förutsättningar för att kunna planera, driva och fullfölja projekt som uppfyller önskat resultat med önskad kvalitet. Therese drivs av att dela med sig av sina erfarenheter och sin breda kunskap för att få andra att växa och utvecklas i sitt arbete med projekthantering.

Bakgrund

Therese har en bakgrund som systemvetare och har i över 15 år arbetat i IT-branschen med hela kedjan från programmering, kravspecifikationer och förstudier till presentationer, utbildning och projektledning. Drygt 10 av åren arbetade Therese som konsult mot offentlig sektor med kundansvar för flertalet kommuner.

Therese har även under ett antal år arbetat på Mercedes-Benz IT-avdelning, dels med projektledning och dels med ansvar för leverantörshantering, förvaltning och arbetsrutiner kring flertalet system.

 

 

Dela denna sida