Therese Heckler

Specialitet

  • Fokus på tydlighet och nytta, gällande verktyg och metodik.
  • Att skapa positiva förändringar för grupper och individer, förbättra processer och organisationer, med god struktur hela vägen.
  • Att förbättra organisationer genom att stärka den enskilda medarbetaren, genom kompetensutveckling och trygghet i sin roll.

Inriktning

  • Konsultation och utbildning inom projektmetodik; såväl nationellt som internationellt.
  • Stöttning av projektledningsgrupper, team och organisationer.
  • Öppna kurser samt kundspecifika uppdrag.

Bakgrund

Therese har bakgrund inom byggbranschen, och har arbetat med en variation av uppdrag i både storlek och komplexitet, i olika roller. Med en bas som Civilingenjör från LTH har hon kompletterat sin utbildning med kurser inom verksamhetsutveckling, projektledning, ledarskap och kvalitetsteknik.
Therese har erfarenhet om byggprocessens komplexitet, utmaningar och tillvägagångssätt tillsammans med kunskap inom projektledning; kombinerat med ett brinnande intresse för utveckling av organisationer och människor.
Therese har varit mentor för nyanställda, engagerat sig i företagsintern kompetensutveckling, suttit som ledamot i utbildningsnämnden, samt återkommit som övningsassistent på LTH.

Dela denna sida