Johan Ginyard

Specialitet

Förändringsledning

Stödjer och leder förändringsarbeten i organisationer för att utveckla människor, arbetssätt, strategier, processer och organisationskultur, i syfte att minimera de störningar som förändringarna kan skapa i verksamheten.

Medarbetarengagemang

Utvecklar ledare och chefer att skapa förutsättningar som behövs för goda prestationer och engagemang hos sina medarbetare.

Executive Coachning

Oberoende rådgivning, utifrån alternativa perspektiv, för organisationens ledning att identifiera utmaningar och möjligheter till att utveckla såväl ledaren själv som organisationen.

Utmanar och utvecklar individen att coacha andra – att leda ledare.

Inriktning

Som konsult hjälper Johan er genom att följa en till synes enkel process;

  1. observera vad och hur ni gör nu,  (observationer på plats, intervjuer av nyckelpersoner, inläsning av styrdokument, m.m.)
  2. förse er med adekvata verktyg (planer, styrdokument, stödfunktioner, processer, procedurer, modeller, mallar, exempel, m.m.) för att hantera nuet och framtiden samt
  3. hjälpa er att använda verktygen på ett hållbart, uthålligt sätt (utbildning, coachning, uppföljning, mätning, processledning, m.m.).

Vad det innebär konkret för er beror på vilken utmaning ni står inför. T.ex kan det vara att formulera en vision för förändring, ta fram strategiska och operativa utvecklingsplaner eller att hjälpa till att genomföra förändringsstrategier. Det kan också innebära att hushålla och styra resurser för att uppnå förändringsmål som bl.a:

  • Skapa förutsättningar för förändring
  • Öka följsamhet och användning av nya processer och procedurer
  • Utveckla och engagera medarbetare genom hela förändringscykeln.
  • Minimera det produktitivitetstapp som så ofta förknippas med förändringar.
  • Underlätta och utveckla stöd från samtliga ledningsnivåer.
  • Sammanföra de krav som medarbetare och uppdraget ställer på nya processer och procedurer.

Bakgrund

Johan är leg psykolog med en bakgrund som såväl stridspilot som flygspecialpsykolog i Flygvapnet.  Det är en unik kombination av erfarenheter från en högteknologisk bransch med intensiva och mycket höga prestationskrav och den mjukare sidan av mänskliga prestationer och begränsningar.

Sedan 2006 har Johan arbetat med att utveckla prestationer och engagemang i privata bolag, intresseorganisationer, kommuner, universitet och statliga företag, inom Sverige och internationellt.

Johan är certifierad facilitator och coach inom SixBoxes®Performance Thinking samt certifierad OBM-konsult.  Han är medlem i bl.a. International Society of Performance Improvement (ISPI), Organizational Behavior Management Network (OBMNetwork) och International Society of Coaching Psychology (ISCP).

Dela denna sida