Catherine Walles-Hedin

Specialitet

  • Utvecklingsprojekt, kundorderprojekt samt strategi- och ledarskapsfrågor på olika nivåer
  • Den temporära organisationens olika roller/samverkan
  • Samspelet mellan linjeorganisationen
  • Projektorganisationen.

Inriktning

Catherine utvecklar projektformen hos våra kundföretag/organisationer genom rådgivning, handledning och utbildning inom projektområdet. Vanliga uppdrag är att anpassa och införa en projektmodell med tillämpningsstöd och rådgivning för alla roller och befattningar. Uppdragen är fördelade inom både privat och offentlig sektor.

Bakgrund

Catherine är civilekonom med gedigen erfarenhet av marknadsföring, strategi och utvecklingsfrågor samt ledarskap inom både stora koncerner och mindre konsultmiljöer. Genom sin breda erfarenhet som linjechef, vd, styrelseledamot, projektbeställare och projektledare är Catherine väl förtrogen med de olika rollerna i såväl multiprojektmiljöer som stora och små singelprojekt. IMPA certifierad samt Certified Scrum & Agile Master.

Som konsult i Wenell har Catherine även omfattande erfarenhet från uppdrag inom offentlig sektor, idéburna organisationer samt forskningsintensiva verksamheter.

 

 

Dela denna sida