organisationsutveckling

AGILT projektarbete – Onlineutbildning

Att leda och arbeta med ett Agilt angreppssätt.

Som namnet Agile antyder handlar det om att nå resultat snabbt med krav på snabbrörlighet och flexibilitet. Agile är inte en utvecklingsmetod i sig utan snarare ett förhållningssätt; en uppsättning värderingar, attityder och principer.
Agila metoder, såsom Scrum, såg dagens ljus under 90-talet inom framförallt systemutveckling. Allt fler har blivit nyfikna på Agila metoder och de börjar nu få spridning inom alla typer av projekt. Men det finns fallgropar!

8 700:- exkl moms

Agila metoder, såsom Scrum,  såg dagens ljus under 90-talet framför allt inom systemutvecklingsprojekt, men har rötter i teorier som går längre tillbaks än så. Allt fler har blivit nyfikna på Agila metoder och de börjar nu få spridning inom alla typer av projekt. Men det finns fallgropar!

Syfte

Agilt projektarbete är en koncentrerad basutbildning som ger dig en förståelse för hur Agila tekniker, värderingar och principer kan integreras i er befintliga projektmetodik.
Konkreta metoder och enkla praktiska verktyg som ni kan börja använda direkt varvas med lite mer teoretiska resonemang om när de olika delarna passar bäst och hur de ska användas.

Målet är att:

 • Ge dig en översikt över det Agila Manifestet, dess värderingar och principer.
 • Ge dig praktiska och enkla metoder för att bli mer flexibel (agil) i ditt projektarbete.
 • Ge dig kunskap kring ramverket Scrum, dess roller, aktiviteter och värderingar.
 • Ge dig förståelse för under vilka förutsättningar (vilka typer av projekt) de agila verktygen fungerar mer eller mindre bra.
 • Stärka dig i din roll som projektledare.

Form

Utbildningen genomförs på distans och är uppbyggd kring föreläsningar, enklare övningar och diskussioner.
Under övningarna testar vi flera agila verktyg och vi diskuterar hur de kan användas i olika sammanhang och branscher.

Målgrupp

För dig som har grundläggande kunskaper i projektarbete och är nyfiken på hur ett agilt arbetssätt kan komplettera den ”traditionella” projektmetodiken.
Du vill helt enkelt få in lite mer flexibilitet i dina projekt, samtidigt som du behåller strukturen.
I första hand riktar sig kursen till projektledare, delprojektledare och linjechefer, men alla som arbetar i eller med projekt kan tillgodogöra sig innehållet.

I första hand riktar sig kursen till projektledare, delprojektledare och linjechefer, men alla som arbetar i eller med projekt kan tillgodogöra sig innehållet.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig kursen ska du ha kunskaper och erfarenhet av projektarbete. Vi rekommenderar att du har gått vår kurs Praktisk projektledning eller motsvarande grundutbildning.

Omfattning

1 dag, 6 timmar. Max 12 deltagare.

Innehåll

 • Agile och dess utveckling
 • Det agila manifestet och dess principer
 • Roller i Scrum
 • Aktiviteter och värderingar i Scrum ramverket

 • Att skapa och hantera produktbackloggen
 • Prioritering med MoSCoW
 • Vikten av kommunikation och visualisering
 • Planering och estimering i Agila projekt

 • Möten i Agila projekt
 • Genomförande med successiva leveranser
 • Lärande och ständig förbättring
 • Ledarskap i det Agila projektet

Osäker på vilken kurs du ska välja?

Vi hjälper dig gärna att välja en utbildning som passar dig.
Ring oss på +46 8 545 700 90 eller fyll i formuläret så ringer vi dig.

Dela denna sida