Vinnare av Svenska Projektakademiens uppsatspris 2022

Vinnaren i Svenska ProjektAkademiens uppsatspris 2022 är korad. Fredrika Swenson från Karlstads universitet vann med uppsatsen Ingen människa är en ö: Om ledarskap i projekt när det distribuerade arbetet är påtvingat.

Uppsatsens resultat är relevant även för tiden efter Covid-19 för att sätta fokus på hur vi ska kunna utnyttja arbete och ledarskap på distans parallellt med det fysiska. Resultaten är indelade i tre teman; Fånga dagen, Ingen människa är en ö och Förändringens vindar. Läs mer om priset, och uppsatsen här.

Svenska ProjektAkademien har till uppgift att främja utveckling och tillämpning av projektarbetsformen i svenskt arbetsliv. Som ett led i dessa strävanden utlyser akademien ett årligt uppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete på bachelor- eller masternivå (motsvarande C/D-uppsats) med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag.

Dela denna sida